Klasický facelifting nebo MACS facelifting?

Stárnutí obličeje je proces, který postihuje v různé míře každého. Zjednodušeně rozlišujeme tři formy stárnutí obličeje zahrnující pokles tkání, atrofii měkkých tkání a změnu kvality kůže. Ty se u každého projevují v různé míře a kombinaci a vytvářejí konečný klinický obraz stárnoucího obličeje.

Chirurgické techniky tedy musí reagovat na takové změny a přesně zacílit na jednotlivé složky tak, aby bylo dosaženo adekvátního zlepšení.

V minulosti byly klasické techniky omlazení obličeje tvořeny klasickým faceliftem a operací víček. Tkáně byly vytahováný v šikmém vektoru a hlavně dozadu za uši, kde se odstraňoval nadbytek. Takový typ operace někdy vedl k ne zcela ideálním výsledkům a k problémům v případě sekundárních operací.

Koncepce omlazení obličeje (komplexní rejuvenace obličeje) v moderním pojetí tedy zahrnuje techniky, které jsou maximálně šetrné pro pacienta, jsou spojeny s co nejkratší dobou hojení a sociální izolace a dosahují velmi dobrého a uspokojivého výsledku po zhojení.

Jednou z technik, které do tohoto konceptu omlazení obličeje svými principy zapadá, je typ faceliftingu označovaný jako MACS lift (Minimal Access Cranial Suspension), jehož kvality byly již ověřeny více než desetiletím použití v klinické praxi.

V čem MACS lift spočívá?

Technika MACS liftingu se od ostatních technik liší zejména v způsobu, jak zachází s vrstvou tkáně nazývané SMAS, jejíž chirurgické ošetření je zásadní pro výsledný efekt a trvání efektu faceliftingu. Pro zajištění této vrstvy se používají silné stehy ukotvené do vazivové vrstvy nad jařmovým obloukem, které se vstřebávají do 3 měsíců od operace, kdy jsou již vytažené tkáně prohojené a tak není na škodu, aby stehy zcela zmizely. Díky způsobu ošetření vrstvy SMAS je tato technika současně spojena s velmi malým rizikem poškození tvářového nervu (asi 1%), který je odpovědný za inervaci mimických svalů obličeje. Další rozdíly představují způsob vedení řezu a zejména výrazně rychlejší pooperační hojení.

Jak vypadá jizva u faceliftingu?

Existuje více přístupů, jak facelifting provést. Pokud si odmyslíme techniky zcela miniinvazivní, které využívají například nitě (Aptos, Serdev, a jiné), jejichž efektivita je krátkodobá a sporná, lze řezy při faceliftingu rozdělit na řezy pouze před uchem a řezy zasahující i za ucho.

Klasický koncept faceliftingu obsahoval řez před uchem a nahoru do vlasů a řez za uchem. Potřeba řezu za uchem vyplývala ze směru vektoru posunu kůže, který směřoval šikmo dozadu, a tudíž vedl ke kožnímu nadbytku vznikajícím za uchem. Taková jizva někdy hlavně v oblasti za uchem vypadala nevzhledně, a celkově byl vektor posunu spojen někdy i s posunem vlasové hranice, což působilo nepřirozeně.

Technika MACS liftingu využívá řez přísně před uchem, který jen ve velmi omezené míře vyžaduje rozšíření za ucho. Tento řez je založen na principu, jakým se při MACS liftingu posouvá kůže – čistě vertikální vektor. Tento vektor posunu je dle posledních poznatků ten, který působí maximálně omlazující efekt. Kůže se při MACS liftingu tedy posunuje vertikálně, nahoru, a řez před uchem rozšířený po okraji vlasové hranice nevede k posunu vlasové hranice.

Jaká je délka zotavení?

Zotavení po čistém jednoduchém MACS liftingue je velmi rychlé. Stehy se odstraňují po týdnu a již po 1-2 týdnu opadne většina otoků a pacient je schopen obnovení sociálních interakcí. V případě kombinací MACS liftingu s jinými doplňkovými zákroky trvá zotavení trochu déle, efekt celé operace je však výrazně lepší.

Jak dlouho facelift vydrží?

Operací bohužel nelze zastavit tikající hodiny a stárnutí a atrofie postupují dále. Různí autoři a publikace hovoří, že faceliftingem by se mělo dosáhnout omlazení o 10% věku, případně dosáhnout efektu na dobu 5 až 10 let. Poté bývá často nutné operaci provést znovu, případně v průběhu provádět doplňková vylepšení, jako je například doplnění tukové tkáně do oblasti obličeje nebo jiné zákroky.

 

 

 

 

 

Reference: 

Tonnard P, Verpaele A. Short scar face lift. Operative Strategies and Techniques. St. Louis. Quality Medical Publishing, Inc., 2007: page 316-319

Tonnard P, Verpaele A,  Monstrey S, Van Landyut K, Blondeel P, Hamdin M, Matton G. Minimal Access Cranial Suspension Lift: A Modified S-Lift Plast Reconstr Surg., 2002 May;109(6):2074-86.

Tonnard P, Verpaele A. The MACS-lift short scar rhytidectomy. Aesthet Surg J. 2007 Mar-Apr;27(2):188-98.

Sjednajte si konzultaci

Odeslání...

©2020 All rights reserved Radek Lhotský.

Designed and Developed by Applab Projects

Log in with your credentials

Forgot your details?